Organiska former och unika glasyrer utmärker stengodsserien Shell.